Konya Üniversitesi

Ara
İçeriğe git

Ana Menü

Selçuk Üniversitesi Yatay Geçiş

Selçuk Üniversitesi


2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞLER

          Kurum İçi (Üniversite İçi) yatay geçişler, Üniversitemiz Senatosu’ nun 20/08/2010 tarihli toplantısında alınan 2010/143 nolu karar ile yürürlüğe giren “Selçuk Üniversitesi Kurum İçi (Üniversite İçi) Yatay Geçiş Uygulama ilkeleri”  çerçevesinde Selçuk Üniversitesi’ nin içinde yer alan aynı düzeyde ve isimleri farklı olan diploma programları arasında yada aynı diploma programında birinci öğretimden ikinci öğretime yapılacaktır.

           Yatay geçiş değerlendirme işlemleri Dekanlık/Müdürlükler tarafından yapılacak ve ilgili yönetim kurulunca karara bağlanacaktır. Sonuçlar, yatay geçişe hak kazanan ve kazanamayan öğrencilerin tümünü içerecek şekilde, genel ağırlıklı not ortalamaları ve gerekirse Üniversiteye giriş puanları ile birlikte, açıkça okulların panolarında ve web sayfalarında ilan edilecektir.

           Öğrencilerimiz kurum içi (Üniversitesi içi) yatay geçiş için ekte örneği verilen formu doldurarak ve gerekli diğer belgeler ile birlikte ilgili Dekanlık/Müdürlüklere şahsen başvuracaklardır. Öğrenciler başvuruda birden fazla tercihte bulunabilirler. Öğrenci, eski bölümü ile ilişik kesme ve yeni bölümüne kayıt işlemlerinin başvurusunu şahsen yapacaktır.

           2012-2013 eğitim-öğretim yılı için üniversite kurum içi (üniversite içi) yatay geçiş uygulama takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

06 Ağustos 2012        
Fakülte/Yüksekokul/MYO bölüm ve programlarının kontenjanlarının Fakülte/Devlet konservutuarı/Yüksekokul kurullarınca belirlenerek Rektörlüğe gönderilmesi

15 Ağustos 2012
Kontenjanların öğrencilere Üniversite web sayfasından ve panolardan duyurulması

24 Eylül  2012
Başvuru için son tarih

01 Ekim 2012
Yönetim kurullarında görüşülerek yatay geçiş hakkı kazananların Fakülte/Yüksekokulların/MYO web sayfaları ve panolarında duyurulması

03-10 Ekim 2012
Yatay geçiş yapan öğrencilerin, eski Fakülte/Yüksekokulu/MYO bölüm/programları ile ilişik kesme, yeni bölüm/programlarına kayıt ve intibak işlemleri

11-12 Ekim 2012
Yatay geçiş yapan öğrencilerin, yeni bölüm ve programlarında ders kaydı işlemleri

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön